Mất nước, suy thận cấp khi lao động dưới trời nắng nóngJun88-