Jun88-Ngoại trưởng Ukraine tiết lộ thời điểm bắt đầu đàm phán với Liên bang Nga