Nga treo thưởng ‘khủng’ cho chiếc F-16 Ukraine đầu tiên bị bắn rơi