Chồng không được ly hôn khi vợ mang thai con người khác, chính tôi đã nộp đơnJun88-